Företaget

Vilka vi är

Capitum AB är ett ungt, modernt och snabbt växande jurist och inkassoföretag som vunnit i storlek genom sammangående och samarbete med flera större aktörer på den ekonomiska marknaden. Tillsammans har vi en samlad och bred kompetens som genom vårt internationella nätverk medför att vi kan erbjuda våra tjänster såväl internationellt som nationellt.

Vårt kontor är placerat i centrala Malmö och vi arbetar utifrån inkassolagen, med tillstånd av Datainspektionen.

Vårt mål

Genom kunskap, engagemang och ett alltid lika vänligt bemötande, är vårt mål att hitta lösningar för dig, som förenklar din vardag, förbättrar din likviditet och på lång sikt stärker dina affärsrelationer.

Samarbetspartners

För att bredda vår kompetens och vårt utbud har Capitum ingått samarbete med ett flertal andra aktörer på marknaden.

Ett urval av våra samarbetspartners

Bokbörsen AB

PromikBook AB

ME Finans AB

Pilus Systems AB

Colfin AB

Creditreform

Oddcoll AB

Kontakt

Org.nr. 556969 – 0208
Södra Förstadsgatan 31
211 43 Malmö
Tfn: 040- 616 46 88

Fax: 040 - 12 90 50

info@capitum.se

Capitum AB

Hög lyckandegrad
Ingen start eller årsavgift
Personligt bemötande
Effektiva rutiner

Affärsjuridisk kompetens

Samarbetspartners

Bokbörsen AB
PromikBook AB
ME Finans AB
Pilus Systems AB
Colfin AB
Creditreform
Oddcoll AB

Inkassoärenden

Förhandling
Konkursanmodan
Konkursansökan

Konkursbevakning

Stämningsansökan
Fordringsöverlåtelse/kvittning
Betalningsföreläggande