Våra medarbetare

Du är välkommen att kontakta eller besöka oss om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig och ditt företag.

Vårt kontor är placerat i centrala Malmö och vi arbetar utifrån inkassolagen och Datainspektionens föreskrifter.

                   Vivianne Dahlberg
                   VD och Jur.kand
                   0707 - 66 41 99
                   vivianne@capitum.se

                   Carl Otto Lange
                   Handläggare affärsjuridik,                     Jur.kand
                   0707 - 85 40 07
                   cato@capitum.se

                   Christer Dahlberg
                   Inkassohandläggare
                   0707 - 66 41 47
                   christer@capitum.se

                  Sibel Rizvan
                  Ekonomiassistent
                  0707 - 66 46 63
                  sibel@capitum.se

                   Carolin Persson
                   Inkassohandläggare
                   0735 - 04 88 76
                   carolin@capitum.se

                   Veronica Fridh
                   Inkassohandläggare
                   0735 - 12 46 26
                   veronica@capitum.se

Kontakt

Org.nr. 556969 - 0208

Södra Förstadsgatan 31

211 43 Malmö 

Tfn: 040- 616 46 88

Fax: 040 - 12 90 50

info@capitum.se

Capitum AB

Hög lyckandegrad

Ingen start eller årsavgift

Personligt bemötande

Effektiva rutiner

Affärsjuridisk kompetens

Samarbetspartners

Bokbörsen AB

PromikBook AB

ME Finans AB

Pilus Systems AB

Colfin AB

Creditreform

Oddcoll AB

Inkassoärenden

Förhandling

Konkursanmodan

Konkursansökan

Konkursbevakning

Stämningsansökan

Fordringsöverlåtelse/kvittning

Betalningsföreläggande