Inkasso

Vi hjälper våra kunder att ta betalt samtidigt som relationen vårdas mellan dig och din kund. Det görs genom att Capitum förhandlar fram en lösning som är bra för båda parter. Om det inte går att nå fram till en förhandlingslösning beror det nästan alltid på att företaget eller personen inte har för avsikt att betala.

Våra jurister tar då fram ett juridiskt handlingsalternativ som bäst passar den aktuella situationen. Det innebär att en lösning brukar blir klar inom en månad. Det kan jämföras med att låta ett traditionellt inkassobolag hantera ett sådant ärende, där det vanligtvis går ett halvår innan man kommit vidare i ett komplicerat ärende – och då är det ofta för sent att kunna få ut några pengar för sitt eller sina krav.

Vi har flerårig erfarenhet från enkel till avancerad inkasso och affärsjuridik. Som kund hos får du ett personligt bemötande och hjälp att välja rätt väg och därmed ett så bra ekonomiskt utfall som möjligt.

Du som kund får en personlig handläggare som tar hand om dina ärenden. Du har möjlighet att lämna in uppdrag till oss via post, e-post, fax, egen registrering på vår hemsida eller genom filöverföring. Givetvis kan vi även hjälpa dig med påminnelsehanteringen. Du kan följa dina ärenden via vårt webbaserade inkassosystem där du även kan kommunicera med din handläggare.

Vi hjälper dig som vill få betalt oavsett om du har ett fåtal eller större antal ärenden.

Kontakt

Org.nr. 556969 – 0208
Södra Förstadsgatan 31
211 43 Malmö
Tfn: 040- 616 46 88
Fax: 040 - 12 90 50

info@capitum.se

Capitum AB

Hög lyckandegrad
Ingen start eller årsavgift
Personligt bemötande
Effektiva rutiner
Affärsjuridisk kompetens

Samarbetspartners

Bokbörsen AB
PromikBook AB
ME Finans AB
Pilus Systems AB
Colfin AB
Creditreform

Oddcoll AB

Inkassoärenden

Förhandling
Konkursanmodan
Konkursansökan
Konkursbevakning
Stämningsansökan
Fordringsöverlåtelse/kvittning

Betalningsföreläggande