Juridik 

Större komplicerade ärenden handläggs alltid av en jurist. Förutom juridik i samband med större inkassoärenden arbetar vi med rättsskydd, avtalsöversyn, genomgång av konkurser m.m.  
Vid en rättslig process lämnas ofta ett fast pris.

En del av våra kunder använder oss också som sin ”husjurist” eftersom vi har en bra insyn och förståelse för våra kunders verksamhet. Dessutom är vi snabba och därmed kostnadseffektiva. Inte minst är det viktigt man lär känna och förstå varandra. Vi lägger stor vikt vid att vara en personlig och seriös samarbetspartner. Vi får betalt för att uppnå resultat, ett gott råd kostar ingenting extra.

Exempel på åtgärder i samband med inkassoärenden:

 • förhandling
 • konkursanmodan
 • konkursansökan
 • stämningsansökan
 • fordringsöverlåtelse / kvittning
 • kvarstad
 • styrelseansvar
 • verkställighetstillägg
 • betalningsföreläggande och handräckning
 • betalningsföreläggande
 • konkursbevakning
 • annan rättslig åtgärd

Kontakt

Org.nr. 556969 – 0208

Södra Förstadsgatan 31

211 43 Malmö
Tfn: 040- 616 46 88
Fax: 040 - 12 90 50

info@capitum.se

Capitum AB

Hög lyckandegrad
Ingen start eller årsavgift
Personligt bemötande

Effektiva rutiner

Affärsjuridisk kompetens

Samarbetspartners

Bokbörsen AB
PromikBook AB
ME Finans AB
Pilus Systems AB
Colfin AB

Creditreform

Oddcoll AB

Inkassoärenden

Förhandling
Konkursanmodan
Konkursansökan
Konkursbevakning
Stämningsansökan
Fordringsöverlåtelse/kvittning
Betalningsföreläggande