Påminnelsehantering

Väljer du att sköta själva faktureringen själv men önskar att någon tar hand om påminnelsehanteringen? Då är påminnelseservice rätt för er!

För att använda vår påminnelseservice krävs det att ni har lite större volymer. Vi tar hand om påminnelseservicen och vi skickar automatiskt vidare till inkasso om påminnelsen inte blir betald i tid. På så vis kan vi i många fall undvika inkasso och ändå se till att ni får betalt. Något som både ni och er kund tjänar på.