Påminnelsehantering

Väljer du att sköta själva faktureringen själv men önskar att någon tar hand om påminnelsehanteringen? Då är påminnelseservice rätt för er!

För att använda vår påminnelseservice krävs det att ni har lite större volymer. Vi tar hand om påminnelseservicen och vi skickar automatiskt vidare till inkasso om påminnelsen inte blir betald i tid. På så vis kan vi i många fall undvika inkasso och ändå se till att ni får betalt. Något som både ni och er kund tjänar på.

Kontakt

Org.nr. 556969 – 0208
Södra Förstadsgatan 31
211 43 Malmö
Tfn: 040- 616 46 88
Fax: 040 - 12 90 50

info@capitum.se

Capitum AB

Hög lyckandegrad
Ingen start eller årsavgift
Personligt bemötande
Effektiva rutiner
Affärsjuridisk kompetens

Smarbetspartners

Bokbörsen AB
PromikBook AB
ME Finans AB
Pilus Systems AB

Colfin AB

Creditreform
Oddcoll AB

Inkassoärenden

Förhandling
Konkursanmodan
Konkursansökan
Konkursbevakning
Stämningsansökan
Fordringsöverlåtelse/kvittning

Betalningsföreläggande